تفاوت رژ لب و تینت لب چیست

تفاوت تینت لب با رژ لب چیست؟

همیشه تکمیل کننده آرایش صورت رژ لب ها بوده اند. اغلب اوقات خانمها اگر آرایش نکنند حتما رژ لب را استفاده میکنند پس میتوان گفت این قلم از محصول آرایشی بیشترین و پرکاربرد ترین جز آرایش است. خیلی وقتها با رژ لب سایه و رژ گونه هم میتوان زد. اما رژ لبها انواع و اقسام مختلفی دارند که بتازگی نوع جدیدی از رژ لبها بنام تینت لب وارد بازار شده اند که در اینجا ما به جزئیات این محصول آرایشی پر طرفدار مکی پردازیم.

ادامه مطلب