عوامل سفید شدن مو

علت های سفید شدن مو و درمان آن

بیشتر موهای خاکستری مربوط به استرس نیست. در واقع، مو به هیچ وجه “خاکستری” نمی شود. هنگامی که یک فولیکول مو، مو تولید می کند، رنگ آن تنظیم می شود. اگر یک تار مو قهوه ای (یا قرمز یا سیاه یا بلوند) شروع شود، هرگز رنگش را تغییر نخواهد داد (مگر اینکه موهای خود را رنگ کنید). فولیکول های موی شما با افزایش سن رنگ کمتری تولید می کنند، بنابراین وقتی مو چرخه طبیعی خود را از بین می برد و بازسازی می شود، احتمال اینکه پس از 35 سالگی به رنگ خاکستری در بیاید، بیشتر می شود. ژنتیک می تواند در شروع آن نقش داشته باشد.

ادامه مطلب