نحوه استفاده از صابون ابرو

این صابونی است که برای حالت دادن به ابروهای شما استفاده می شود تا ظاهری تمیز، پر و برسی به آنها بدهد. صابون ابرو به دلیل ترکیباتش با صابون معمولی و روزمره شما متفاوت است. برای ابروهای صابونی باید از صابون حاوی گلیسیرین به دلیل PH پایین آن استفاده کنید. استفاده از صابون بدون گلیسیرین می تواند باعث تحریک شود. بهترین صابون ابرو نیز شفاف است تا از باقی مانده سفیدی روی ابروهای شما جلوگیری کند

ادامه مطلب