مام زیر بغل خوشبو

آیا استفاده از مام زیر بغل در فصل زمستان ضروری است؟

یک ضد تعریق یا دئودورانت نامرئی خوب می تواند روز شما را بدتر یا خراب کند. این تفاوت بین احساس ناراحتی و خودآگاهی در تمام روز، یا احساس راحتی و اعتماد به نفس است. ما انتظار داریم که آنها به طور موثری عرق ما را مسدود کنند، بوی خوبی به ما بدهند و مطمئن شوند که لباس های ما با لکه های سفید پوشیده نشده اند. آیا مام فقط مخصوص تابستان است یا زمستان هم باید استفاده کرد؟ ادامه مطلب را بخوانید تا اهمیت استفاده از مام را بدانید.

ادامه مطلب