نحوه استفاده از فیش واش و شستن صورت

نحوه استفاده از فیس واش و شستن صورت

برای شستشوی صورت نحوه استفاده از فیس واش و مراحل قبل و بعد آن بسیار مهم است. متخصصین پوست تاکید می کنند که روتین پاکسازی شبانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین پاک کردن آرایش، کثیفی و آلودگی از روز به آماده‌سازی پوست برای رژیم مراقبت از پوست شما کمک می‌کند و همچنین از پوست در فرآیندهای بازسازی و نوسازی یک شبه حمایت می‌کند. برای داشتن پوستی تمیز آماده اید؟ این مراحل شستشوی صورت توسط متخصصین پوست را دنبال کنید.

ادامه مطلب